Entree prijzen

Abonnement  2012                         10,= euro
Voor iedergezinslid meer                0,50 euro
Dagkaarten tot 13 jaar                    1,= euro
Volwassenen                                   2,= euro 
       Het Bestuur    
                                          
Ido Pater                     Voorzitter
Fred Mellens               Penningmeester
Maaike Nieboer          Secretaresse
Arjan Bleeker              Technische commissie
Andries Brouwer         Technische commissie